207 pregleda 0 komentara

Preko 90% Gmail korisnika ne koristi verifikaciju u dva koraka

by on January 28, 2018
 

Obzirom da se online prijetnje svakodnevno povećavaju, jako je bitno da koristimo sve raspoložive alate kako bismo osigurali da naši računi ostanu zaštićeni. Poput mnogih drugih servisa, i Gmail nudi verifikaciju u dva koraka kao dodatni sloj zaštite. Ipak, čini se kako veliki broj korisnika zapravo ne koristi opciju verifikacije u dva koraka. Grzegorz Milka, softverski inžinjer u kompaniji Google, je istakao da više od 90% aktivnih Gmail računa nije zaštićeno verifikacijom u dva koraka.

Pomenuta verifikacija je dodatni nivo zaštite korisničkih računa a zahtjeva korisnikovu šifru i dodatni vid verifikacije, kao što je kod koji se šalje na registrovani mobilni telefon. Ovo svakako smanjuje rizik od neovlaštenog pristupa ukoliko korisnikova šifra bude ukradena, a posebno ako se ista šifra koristi za više online računa. Na upit zašto Google ne učini verifikaciju u dva koraka obaveznom, Milka je odgovorio da je ovo odbačeno zbog zabrinutosti za korisničku bazu, te je dodao kako smatraju da bi veliki broj ljudi prestao koristiti Gmail ukoliko bi bili natjerani da koriste dodatnu zaštitu.