628 pregleda 0 komentara

New York pretvara kante za smeće u Wi-Fi hotspotove

by on July 26, 2015
 

Grad New York je prošle godine pristao da pretvori stare telefonske govornice u Wi-Fi hotspotove, a sada kompanija BigBelly iz Massachusettsa želi to isto učiniti sa kantama za smeće. BigBelly je podnio zahtjev kod gradonačelnika New Yorka da im bude omogućeno da pretvore stotine svojih proizvoda u gradu u internet pristupne tačke. Kompanija je još prošle godine testirala prva dva kontejnera sa Wi-Fi pristupnim tačkama, mjereći njihovu aktivnost i kvalitet signala nekoliko sati dnevno.

Pristupna tačka u pametnoj kanti za smeće će imati brzine od 50 do 75 Mbps, što je dovoljno čak i malim kompanijama. Još je saopšteno da kante za smeće mogu prikazivati javna saopštenja kao i upozorenja, pored toga što obezbjeđuju besplatan internet. Na taj način ove kante mogu poslužiti kao digitalni bilboardi, a reklamiranje je sjajan način da se pribavi novac koji je potreban da bi hotspot konstantno radio.