411 pregleda 0 komentara

IBM kupio startup kompaniju AlchemyAPI

by on March 8, 2015
 

Kompanija IBM je kupila AlchemyAPI, startup kompaniju koja osmišlja tehnologiju za učenje i može protumačiti podatke u razgovoru, kucanom tekstu i fotografijama. IBM se nada da će nova kompanija poboljšati Watson AI platformu.

Kompanija je najavila da će integrisati AlchemiAPI tehnologiju u Watson platformu u cilju poboljšavanja sistema i njegove mogućnosti da brzo prepozna hijerarhiju i veze u velikim setovima podataka. Postoji velika mogućnost da će se ti podaci spašavati unutar Watson Analytics servisa koji je prošle godine otvoren za javnost.